Podjetje PUCIHAR-P se je uspešno prijavilo na javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«. V okviru javnega razpisa sta predvidena dva sklopa aktivnosti:

Sklop A:  financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP 
Sklop B:  sofinanciranje trajnostnih izvedbenih projektov podjetij.

V okviru Sklopa A se je podjetje Pucihar-P udeležilo Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov v podjetjih (Akademija TPSMP), katero usmerja in vodi agencija SPIRIT Slovenija z ekipo zunanjih strokovnjakov/ekspertov. Naša mentorica/ekspert v Sklopu A je bila ga. Tatjana Fink. Ključni cilji Akademije TPSMP so:

  • priprava 5 letne Trajnostne poslovne strategije,
  • priprava/prilagoditev poslovnega modela,
  • priprava predlogov izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostne poslovne
    strategije
  • priprava/dodelava ključnega izvedbenega prioritetnega projekta, s katerim
    kandidiramo za finančna sredstva v Sklopu B.

ekosklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Povezava: http://www.eu-skladi.si/