Pridobili smo certifikata ISO 9001 in ISO 14001.

V prilogi si lahko ogledate certifikata ISO 9001 in ISO 14001, ki smo ju pridobili v letu 2013.