202 – D70 konzola

Konzola D70 se uporablja za tubularne radiatorje in radiatorje design. Konzola drži za zgornjo glavo radiatorja.