111 – TD konzola

Za radiatorje aklimat, ki jih pritrdimo na ali pod izdelan tlak.