430 – G nosilec za plinomer

Konzola se uporablja za montažo cevi na katere pritrdimo plinomer.