411 – zaščitna rozeta

Zaščitna plastika za talne konzole se uporablja za prekrivanje spodnjega dela talnih konzol, če so montirane nad tlak.