402 – W montažna plošča

Pritrdilno ploščo uporabljamo za pritrditev kotnega nastavka (baterijske priključke) pri cevnem razvodu alumplast cevi prirejeno Wavin znamki priključkov .